गृहनिर्माण आणि नागरी विकास वित्त निगम प्राईवेट लिमिटेड भरती 2024

गृहनिर्माण आणि नागरी विकास वित्त निगम प्राईवेट लिमिटेड मध्ये भरती 2024 : गृहनिर्माण आणि नागरी विकास वित्त निगम प्राईवेट लिमिटेड अंतर्गत “सहाय्यक कार्यकारी” आशा पदांची भरती आहे. या पदांच्या एकुण 13 जागा आहेत, या पदांसाठी अर्ज तुम्ही शेवटच्या तारखे आधी करायचा आहे. अर्ज तारखे नंतर इतर कोणत्याही दिवशी तुम्ही या पदांसाठी अर्ज करू शकणार नाही. अर्ज करायची शेवटची तारीख 19 मे 2024 आहे. अर्ज ऑनलाइन पध्तिने करायचा आहे, नोकरी मिळवण्यासाठी अर्ज सांगितल्या प्रमाणे करावा. इच्छुक आणि पात्रता असणारे उमेद्वारानी अवश्क्य माहिती अर्ज करण्यास सोबत ठेवावी. पात्रता असणारे उमेद्वारानी पूर्ण माहिती वाचून अर्ज करावा. अधिक माहिती साठी खाली दिलेली जाहिराती पाहा.

पदांचे नाव : “सहाय्यक कार्यकारी”

पदांची संख्या : 13 जागा

वयोमर्यादा : 35 वर्षे

शैक्षणिक पात्रता : शैक्षणिक पात्रता पदांच्या अवश्क्यतेनुसार आहे

अर्ज पद्धती : ऑनलाईन

अर्ज शुल्क : Rs. 500/-

अर्ज करायची शेवटची तारीख : 19 मे 2024

OFFICIAL WEBSITE

अर्ज करण्यास लागणारी अवश्क्य माहिती पाहा.

 1. या पदांसाठी अर्ज ऑनलाइन पध्तिने करायचा आहे.
 2. इतर कोणत्याही प्रकारचा केलेला अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.
 3. इच्छुक आणि पात्रता असणारे उमेद्वारानी अर्ज करण्यासाठी अवश्क्य माहितीची कागद पत्रे प्राप्त जोडावी.
 4. उमेद्वारानी अर्ज करताना आपल्या कागद पत्राची योग्य तपासणी करुण घ्यावी.
 5. उमेदवारांची कागदा पत्रे अपूर्ण असल्यास अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.
 6. या पदांसाठी अर्ज शुल्क भरने अवश्क्य आहे.
 7. या पदा साठी वयोमर्यादा 35 वर्ष आहे.
 8. अर्ज शेवटच्या तारखे आधी करावा.
 9. ऑनलाइन अर्ज करायची शेवटची तारीख ही 9 मे 2024 आहे.
 10. या तारखे नंतर कुठलाही अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.
 11. अधिक माहिती साठी खाली दिलेली PDF माहिती पाहा.

PDF DOWNLOAD

आम्ही सरकारी नोकरी ची जाहिराती देत असतो, या सरकारी नोकरी संबंधित आम्ही भरती ची जाहिराती वेळेत आणि इतर लोकांन पेक्षा लवकर देत असतो. जाहिराती मुले तुम्हाला समजेल की भरती कोणत्य पोस्ट साठी आहे. आणि या पदांसाठी अर्ज कोण कोण करू शकते. आम्ही पूर्ण माहिती ही आशा प्रकारे देत असतो. की उमेद्वाराना या भरती साठी अर्ज करता येईल. अर्ज करायची कळजी आम्ही समजू शकतो. काही भरती कमी असल्य मुले लोकांना कधी अर्ज करता येत नाही, पण आम्ही दररोज सरकारी नोकरी बदल नवीन अपडेट देत असतो.

आशा मुले खुप लोकांना आमच्या जाहिराती मुले नोकरी मिळाली आहे. तुम्ही ही जाहिराती तुमच्या मित्र परिवारा सोबत शेअर केली तर त्यां सुधा या नोकरी साठी अर्ज करता येईल, आणि ते पात्रता असल्यास नोकरी सुधा मिळून जाईल. तुम्ही आमच्या website ला जास्त लोकांन परेंत पोचवण्याचा प्रयत्न करा. आशा अधिक आणि दररोज नवीन जाहिराती जणून घेण्यासाठी आमच्या naukriyojna.com सोबत जुडून राहू शकता. आणि फॉलो करू शकता. आम्ही आशा प्रकारे नवीन अपडेट देत राहू.

HUDCO Vacancy 2024

HOUDCO Vacancy 2024 : HOUDCO (Housing and urban development finance corporation private limited), has noticed the notification for the position of “Assistant Executive” post. There are about 13 vacancies in total. The candidates who are eligible for the given position can apply directly in Online. All the interested candidates may apply for this position from the given instruction along with their necessary documents and certificates. Applicant must apply before the last date. Last date to apply for the this posts is 19 May 2024. Candidates kindly read the complete details that are mentioned below on this page regarding recruitment.

Post Name : “Assistant Executive”

Total Post : 13 Vacancies

Age Limit : 35 Years

Fees : Rs. 500/-

Application Mode : Online

Job Location : Mumbai

Last Date To Apply : 19 May 2024

APPLY ONLINE

We given all the latest enquiry of government jobs on our website (naukriyojna.com). To stay update, kindly subscribe to our page to get the details on your email on daily basis.

अर्ज करण्यासाठी अवश्क्य माहिती लक्षात ठेवा

या सरकारी नोकरी च्या भरती बदल योग्य माहिती आम्ही देत असतो, आशा अनेक जाहिराती साठी तुम्ही आमच्या सोबत जुडून राहू शकता. आणि इतर लोकांन परेंत जाहिरात पोचऊ शकता. या पदांसाठी आम्ही दिलेल्या प्रमाणे अर्ज करावा. या भरती साठी उमेदवारांची वयोमर्यादा अवश्क्य आहे. या भरती साठी अर्ज हा ऑनलाइन पध्तिने करायचा आहे. सरकारने सांगितल्या प्रमाणे अर्ज हा त्याच पध्तिने केला पाहिजे. आशा पध्तिने तुम्हाला सरकारी नोकरी मिळवण्यात सोप होईल. आणि इतर कोणत्याही प्रकारचा अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. जाहिराती आम्ही मराठी आणि इंग्लिश मध्ये देत असतो, या पदांसाठी काही भरती आहेत.

तुम्ही अर्ज करुण आपली सीट ही सरकारी नोकरी साठी फिक्स करुण इंटरव्यू देऊन मिळवून शकता. सरकारी नोकरी साठी अर्ज तुम्ही केल्यास सरकारी नोकरी सुधा तुम्हाला मिळेल आणि खुप गरजा तुमच्या पूर्ण माहिती आशा अनेक नवीन माहितीसाठी तुम्ही आमच्या सोबत जुडून रहा. सरकारी नोकरी च्या योग्य अपडेट आमच्या कडेच मिळतिळ. आणि अवश्क्य असल्यास तुम्ही ही जाहिराती जास्त शेअर करुण योग्य उमेवाराना ही नोकरी मिळेल. सरकारी नोकरी ही लगेच मिळत नाही. प्रत्येक नोकरी ही शिक्षण व पोस्ट साठी पात्रता असल्यास मिळत असते. तुम्ही कोणत्याही नोकरी साठी अर्ज करू शकणार नाही. कारण त्या पदांसाठी उमेदवाराची पात्रता अवश्क्य असते. अनेक लोक ही प्रत्येक नोकरी साठी अर्ज करायचा प्रयत्न करत असतात. पण अर्ज स्वीकारला जात नाही. कारण त्यांची त्या पदासाठी पात्रता नसते.

अर्ज योग्य पध्तिने केल्यास सरकारी अधिकारी तुमच्या केलेल्या अर्जा ची तपासणी करत असते, आणि त्या नंतर तुम्ही पात्रता असल्यास तुम्हाला या पोस्ट साठी तुमची सरकार कडून मुलाखती घेतली जाईल. या साठी उमेदवारांची पात्रता शिक्षण, वयोमर्यादा, या द्वारे पगार मिळत असतो. आशा पध्तिने सरकार हे आपले योग्य पात्रतेचे उमेदवारांची निवड करत असते.

शिक्षण : प्रत्येक भरती साठी आणि पोस्ट साठी शिक्षण आणि अनुभव हा महत्वाचा आहे. या भरती साठी सहाय्यक कार्यकारी आशा पोस्ट ची भरती आहे, या पोस्ट साठी उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता पोस्ट एजुकेशन डिग्री, LL.B, CA / CMA, B. Arch / B.E. in सिविल / B. Plan असे शिक्षण असणे गरजेचे आहे. नोकरी ही शिक्षणा नुसार मिळत असते. कारण आशा शिक्षणा मुले पोस्ट ही उमेद्वाराना मिळत असते. सरकारी नोकरी हवी असल्यास आमच्या website ला फॉलो करू शकता. आणि इतर लोकांन परेंत पोचवू शकता.

पगार : शैक्षणिक पात्रता असल्यास पोस्ट मिळत असते, आणि या पोस्ट वरती उमेदवारांची नुभव देखिल पहिला जातो. आशा प्रकारे उमेद्वारांचा पगार देखिल वाडला जातो. या पोस्ट साठी निवड झालेल्या उमेद्वाराना Rs. 65,000/- पगार दिला जाईल. आशा पोस्ट साठी एवढा पगार दिला जातो. सरकारी नोकरी मध्ये उमेद्वाराना चांगला पगार दिला जातो. सरकारी नोकरी साठी अनेक लोक मेहनत करत असतात. आणि आशा मेहनती मुले या उमेद्वाराला पोस्ट आणि पगार दिला जातो.

एकुण भरती : या पदांसाठी एकुण भरती 13 जागेची आहे, तुम्ही पदांसाठी अर्ज करू शकता. आणि इतर लोकांना या पदांसाठी अर्ज करण्यास मदत करू शकता. आपण अनेक वेळी भरती ची जागा बघून अर्ज करत नाही, कारण आपल्याला अस वाट की 13 जागे साठी अर्ज करता येणार नाही. पण तुम्ही पात्रता असल्यास अर्ज करू शकता, कारण सरकारी नोकरी साठी निवड ही खुप पारखून आणि अनुभव किती आहे या वरती केली जाते.

अर्ज पद्धती : अर्ज करायची पद्धती ही खुप महत्त्व ची असते, अर्ज करायची योग्य पद्धति आम्ही तुमच्या परेंत पोचवत असतो. अर्ज हा सरकारी अधिकारी ने ठरवल्या प्रमाणे करायचा असतो. या पदांसाठी अर्ज तुम्ही ऑनलाइन पध्तिने करू शकता. आणि इतर कोणत्याही प्रकारचा अर्ज तुम्हाला करता येणार नाही. अर्ज हा योग्य पध्तिने केल्या मुले नोकरी ही तुम्हाला मिळवू शकते. अनेक वेगळ्या नोकरी साठी अर्ज हा वेगळ्या पध्तिने केला जातो. या पदांसाठी अर्ज तुम्ही ऑनलाइन पध्तिने दिलेल्या लिंक वरुण करू शकता.

अर्ज करायची शेवटची तारीख : सरकारी पदांसाठी काही जागेच्या भरती साठी अर्ज करने गरजेचे आहे. अर्ज करण्यास सरकार कडून काही कालावधी दिलेली असते, म्हणजे एक विशिष्ट तारीखे परेंत तुम्ही अर्ज करू शकता. तुम्ही अर्ज करण्यास उशीर केल्या तुमच्या अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. आशा काही सरकार कडून मर्यादा आहेत. तुम्ही या पदांसाठी अर्ज 19 मे 2024 या शेवटच्या तारखे परेंत अर्ज करू शकता.

आम्ही दिलेली सरकारी नोकरी बदल पूर्ण माहिती तुम्हाला समजली असते, आशा सरकारी नोकरी साठी तुम्ही आमच्या सोबत जुडून राहू शकता. आणि दररोज आमच्या सोबत जुडून राहिल्या तुम्हाला नवीन अपडेट हे daily मिळत राहतील. आशा अनेक नोकरी साठी आणि योजना जहिरिते साठी अर्ज करू शकता. माहिती वेळेत मिलाल्यास तुम्ही अर्ज करू शकता, आणि नवीन नोकरी मिळवू शकता. naukriyojna.com च्या website वरती तुम्ही अर्ज करू शकता.