महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठ भरती 2024

महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठ मध्ये भरती 2024 : महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठ औरंगाबाद, अंतर्गत “प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, प्रैक्टिसचे प्राध्यापक” आशा पदांची भरती आहे. या पदांसाठी काही रिक्त जागा आहेत, या भरती साठी उमेद्वारानी अर्ज नक्की करायचा आहे. इच्छुक आणि पात्रता असणारे उमेद्वारानी अर्ज नक्की करायचा आहे. या पदांसाठी अर्ज दोन्ही पध्तिने करायचा आहे. या पदांसाठी अर्ज ऑनलाइन (ई-mail) आणि ऑनलाइन आशा पध्तिने अर्ज करायचा आहे. आणि अर्ज हा शेवटच्या तारखे आधी करायचा आहे, अर्ज करायची शेवटची तारीख 30 एप्रिल 2024 आहे. शेवटच्या तारखे नंतर केलेला कुठलाही अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. अधिक माहितीसाठी खाली दिलेली जाहिरात पाहा.

पदांचे नाव : “प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, प्रैक्टिस प्राध्यापक”

नोकरी चे स्थान : औरंगाबाद

अर्ज पद्धती : ऑनलाइन (ई-mail) / ऑनलाइन

शैक्षणिक पात्रता : शैक्षणिक पात्रता पदांच्या अवश्क्यतेनुसार आहे

ई-mail पत्ता : careers@mgmu.ac.in

अर्ज करायची शेवटची तारीख : 30 एप्रिल 2024

OFFICIAL WEBSITE

अर्ज करण्यास लागणारी अवश्क्य माहिती पाहा

 1. या पदांसाठी अर्ज ऑनलाइन आणि ऑनलाइन (ई-mail) आशा दोन्ही पध्तिने करायचा आहे.
 2. इतर कोणत्याही प्रकारचा अर्ज करू नये.
 3. इच्छुक आणि पात्रता असणारे उमेद्वारानी अर्ज करायच्या आधी संपूर्ण माहिती वाचून घ्यावी.
 4. उमेद्वारानी अर्ज करायच्या वेळी अवश्क्य कागद पत्रे सोबत ठेवावी.
 5. उमेदवारांची कागद पत्रे अपूर्ण असल्यास अर्ज नाकारला जाईल.
 6. ऑनलाइन अर्ज दिलेल्या ई-mail पत्त्यावरून करू शकता.
 7. आणि ऑनलाइन अर्ज खाली दिलेल्या लिंक वरुण सुद्धा करू शकता.
 8. अर्ज शेवटच्या तारखे आधी करावा.
 9. अर्ज करायची शेवटची तारीख 30 एप्रिल 2024 आहे.
 10. या शेवटच्या तारखे नंतर केलेला अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.
 11. अधिक माहिती साठी खाली दिलेली PDF जाहिरात पाहा.

PDF DOWNLOAD

सरकारी नोकरी बदल आम्ही जाहिराती देत असतो. तुम्ही आमच्या जाहिराती पाहू शकता. आम्ही साजेल आशा सोप्या भाषेत जाहिराती देतो कारण तुम्हाला अर्ज करता यावा. तुम्ही आमच्या या जाहिराती ला जास्त शेअर करा. तुमच्या जवळ च्या लोकांना आणि मित्र परिवाराला शेअर करा. जेणेकरून त्यांना सुद्धा सरकारी नोकरी साठी अर्ज करता येईल. आणि नोकरी मिळवण्यात मदत होईल. आम्ही daily सरकारी नोकरी चे नवीन अपडेट देत असतो. आशा अनेक नवीन अपडेट साठी तुम्ही आम्हाला फॉलो करा. आमच्या naukriyojna.com ला सरकारी नोकरी साठी शेअर करा.

MGM University Vacancy 2024

MGM University Vacancy 2024 : MGM (Mahatma Gandhi Mission University) Aurangabad, has notification for the position of “Professor of Practice, Professor, Associate Professor, Assistant Professor” Posts. There are about various vacancies in total. The candidate who are eligible for the given position from the given instruction along with their necessary documents and certificates. Applicant must apply before the last date. Last date to apply for the this posts is 30 April 2024. Candidates kindly read the complete details that are mentioned below on this page regarding recruitment.

Post Name : “Professor of Practice, Professor, Associate Professor, Assistant Professor”

Job Location : Aurangabad

Application Mode : Online / Online (E-mail)

E-mail Address : Careers@mgmu.ac.in

Last Date To Apply : 30 April 2024

APPLY ONLINE

We give all the latest enquiry of government jobs on our website (naukriyojna.com), To stay update, Kindly subscribe to our page to get the details on your email on daily basis.

MGM university भरती 2024

महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठ औरंगाबाद मध्ये भरती आहे, या भरती साठी 30 एप्रिल 2024 परेंत अर्ज करू शकता. अर्ज ऑनलाइन पध्तिने करायचे आहेत. ऑनलाइन अर्ज दोन्ही प्रकारे करू शकता. आम्ही दिलेल्या जाहिराती प्रमाणे तुम्ही अर्ज करायचा आहे. या पदांसाठी योग्य पात्रतेची अवश्क्यता आहे. तुम्ही या पदांसाठी योग्यसल्यास अर्ज नक्की करा. आणि आमच्या सोबत जोडून रहा. आम्ही योग्य ती जाहिराती तुमच्या परेंत पोचवू. आणि तुम्ही अर्ज करताना योग्य आणि अर्ज करण्यास लागणारी अवश्क्य कागद पत्रे सोबत ठेवावी.

आशा अनेक सरकारी नोकरी साठी अर्ज करायचा असेल तर तुम्ही आमच्या सोबत जुडून रहा, आणि आमच्या website ला भेट द्या. आणि तुमच्या जवळ च्या लोकांना मित्र परिवाराला ही जाहिराती शेअर करा. म्हणजे त्यांची पात्रता असल्यास त्याना नोकरी सुद्धा मिळेल. तुम्ही आमच्या सारखी जाहिराती खुप कमी पहिल्या असतील. आम्ही आमच्या website वर सरकारी नोकरी बदल आधीच जाहिराती देत असतो. तुम्ही आमची जाहिराती सरकारच्या official website वरुण तपासून पाहू शकता. तुम्हाला योग्य ती माहिती समजेल.

E-mail पत्ता

या महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठ औरंगाबाद मध्ये पदांची भरती आहे, या पदांच्या एकुण रिक्त जागा आहेत. तुम्ही या पदांसाठी पात्रता असल्यास अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी आम्ही दिलेली जाहिराती पाहत चला. या पदांसाठी अर्ज ऑनलाइन पध्तिने करायचा आहे. एक अर्ज तुम्ही आम्ही दिलेल्या लिंक वरुण करू शकता, आणि दूसरा अर्ज तुम्ही आम्ही दिलेल्या e-mail पत्त्या वरुण करू शकता. अर्ज हा वेळेत करायचा आहे. सरकारी नोकरी साठी अर्ज शेवटच्या तारखे आधी करायचा असतो. अनेक जाहिराती मध्ये अपूर्ण माहिती दिल्या मुले अर्ज करता येत नाही, अर्ज हा सांगितलेल्या पध्तिने करायचा आहे, अर्ज करताना उमेद्वारनी योग्य माहिती द्यावी. आणि अवश्क्य कागद पत्रे सुद्धा जवळ ठेवावी. सरकारी नोकरी साठी खुप लोक वाट पाहत असतात.

परंतु त्यांना जाहिराती न मिलाल्या मुले ते अर्ज सुद्धा करू शकत नाही. सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी उमेद्वाराना मेहनत सुद्धा तेवढी घ्यावी लागते. आणि अनेक माहिती साठी तुम्ही आमच्या सोबत जुडून रहा. आम्ही सरकारी नोकरी चे नवीन अपडेट देत असतो. उमेदवार जर या नोकरी साठी पात्रता असतील तर त्यांनी अर्ज नक्कीच करावा. प्रतेक सरकारी नोकरी साठी अर्ज हा करावा लागतो. आणि प्रतेक पोस्ट चे काम आणि पद हे वेगले असतात. आपण कुठल्या सरकारी नकारी मिलावी म्हणून अर्ज करू शकत नाही, हे सर्व उमेद्वारांच्या शिक्षणा वर असते. अधिक माहिती साठी आमच्या वेबसाईट ला भेट द्या. आमच्या naukriyojna.com ला भेट द्या. आणि जास्त शेअर करा.

सरकारी पद

सरकारी पद हे सर्वात मुख्य बाब आहे, सरकारी नोकरी मध्ये प्रतेक पद ही वेगळी असते. आणि प्रतेक वेगळ्या पदांचे काम सुद्धा वेगले असते. या सरकारी पदांसाठी उमेदवार खुप मेहनत घेत असतात. आणि खुप काही करत असतात. सरकारी नोकरी मिळवने हे खुप कठीन असते, जरी पात्रता असणारे उमेवारानी अर्ज केला असेल. तरी सरकारी अधिकारी या उमेद्वारांचा अर्ज योग्य पध्तिने तपासणी करतात, आणि योग्य पात्रता असणारे उमेदवारांची निवड करतात. अधिक माहितीसाठी तुम्ही सरकारी website वर जाहिराती तपासून पाहू शकता. या महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठ मध्ये चार वेग वेगळ्या पदांची भरती आहेत. या चारही पदांचे काम हे वेगले आहेत.

तुम्ही या पदांसाठी योग्य पात्रतेचे असतील तर नक्की अर्ज करा. कारण सरकारी अधिकारी पात्रता असणारे उमेदवारांची निवड करतात. या भरती साठी तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा अर्ज शुल्क भरायचा नाही. तुम्ही सरकारी नोकरी साठी अर्ज नक्की करावा. या पदांची पोस्ट औरंगाबाद मध्ये आहे. तुम्ही जवळ चे असतील तर नक्की अर्ज करा. आणि तुमच्या जवळ च्या लोकांना ही जाहिरात शेअर करा. म्हणजे अर्ज करू सरकारी नोकरी ही वेळेत मिळेल, अधिक नोकरी साठी आमच्या सोबत जुडून रहा. आणि आम्हाला फॉलो करा.

नोकरी चे स्थान

सरकारी नोकरी साठी अर्ज करताना नोकरी बदल आधी जणून घेणे अवश्क्य आहे, कारण सरकारी नोकरी प्रतेक वेळी तुमच्या जवळ असेल असे नाही. म्हणून अर्ज करण्याच्या आधी नोकरी चे ठिकाण तुम्ही पाहू शकता. आम्ही आमच्या सरकारी नोकरी च्या जाहिराती मध्ये पूर्ण माहिती देत असतो. तुम्ही जर सरकारी नोकरी च्या पदांसाठी मेहनत करत असाल तर तुम्हाला जिथे नोकरी मिळेल तिकडे जवेलागेल. कारण त्या पदांसाठी तुम्हाला जिथे हवी तिथे नोकरी पुन्हा मिलने अवघड आहे. कारण सरकारी नोकरी च्या लिमिटेड जागा असतात, आपल्या हवी तशी आणि हवी त्या जागेवर नोकरी मिळवने अवघड होऊंन जाते. सरकारी नोकरी ह्या वेग वेगळ्या राज्यात जागा काढत असते, तुम्ही अर्ज करताना जाहिराती आणि PDF नक्की पहावी. सरकारी नोकरी साठी लोकांना एका जागे वरुण दूसरी कडे जावे लागते. आशा सरकारी नोकरी च्या नवीन अपडेट साठी आम्हाला फॉलो करुण शेअर करा.

आम्ही दिलेली संपूर्ण माहिती तुम्ही पहिली असेलच, सरकारी नोकरी आणि सरकारी योजना बदल योग्य ती माहिती आम्ही तुमच्या परेंत पोचवतो. आशा प्रकारे प्रतेक सरकारी नोकरी बदलची माहिती आम्ही देत राहू. सकरी नोकरी आणि योजना बदलची नवीन माहिती प्रतेकला हवी असते, आणि आम्ही दररोज या नोकरी आणि योजना बदलचे नवीन अपडेट देत राहू. आशा दररोज नवीन अपडेट साठी तुम्ही naukriyojna.com ला भेट द्या. म्हणजे आमच्या वेबसाईट सोबत जुडून राहा.